چگونگی طراحی داخلی ساختمانمعماری داخلی ساختمان


هم چیز دکوراسیون طراحی و داخلی ساختمان

طراحی داخلی ساختمان

معماری داخلی نقش بسزایی درکیفیت فضای ساختمان و به همراه آن درکیفیت زندگی ساکنین ایفا می کند . همانطور که نور آنچه قابل دیدن است را نمایان می کند و آنرا تحت تأثیر قرار می دهد تقریبا طراحی داخلی ساختمان نیز  یکی از مهمترین عناصری است که در نظر دادن افراد از یک محیط دخیل میباشد .توجه مناسب به نورطبیعی در فضاهای داخلی جهت ارتقای کیفیت زندگی انسان است و معماری به عنوان یکی از رشته‌های طراحی جزو مهمترین هنر بشری مرتبط با فضای اطراف انسان، باید جوابگوی این نیاز باشد. وابستگی بشر به نور و روشنایی انکار ناپذیر است و وابستگی انسان نیز به معماری انکار ناپذیر.

همانگونه که از قدیم در سازه‌های باستاتی و تاریخی میتوان مشاهده کرد هنر معماری نیز جزئی جدایی ناپذیر از سازه‌های باستانی و قدیمی میباشد. معماری داخلی به عنوان یک جزء سازنده و مفهوم بخش در زندگیها می باشد که در قرن اخیر اقشار مختلف جامعه بیشتر به آن توجه میکنند و امید براین است که در آینده در ساختمان ها شاهد به کارگیری نور طبیعی به صورت یک عنصر کاملاً اثر بخش در معماری و طراحی داخلی ساختمان باشیم.

هر فضای داخلی که مورد استفاده کاربری قرار میگیرد اعم از محل کار، تفریح یا سکونت، قابلیت زیبا شدن و چشم نواز بودن را دارد؛ تنها باید دانست که چگونه از اصول و عوامل سازمان بندی صحیح بعلاوه کمی ذوق و سلیقه استفاده کرد تا شرایط مناسب و دلخواه پدید آید. شروع کار در فضاسازی و ت زئین باید عاری از جنبه های ذهنی ناهمگون و خیال پردازی غیر واقعی باشد. برخورد اول با مساله لازم است با در نظر گرفتن چیزهایی که قابل روئتند و امکانات موجود صورت پذیرد. ساختن خانه‌ای در رویا آسان است اما به وقت عمل که میرسد کاری بس سخت و دشوار است!

 

هدف از این مقدمه نفی اهمیت و نقش تخیل در معماری نیست نیست چون همانگونه که همه میدانیم تمامی اختراعات و بدیعیات جهان در ابتدا یک تخیل بیش نبوده و این قوه تخیل است که موتور محرکی قوی است برای عملی ساختن ذهنیات بدیع و اختراعات بشر در طراحی داخلی ساختمان منزل هم به همین گونه است که در ابتدا تمامی طرح یک ایده و فکر در ذهن طراح یا معمار یا گاها خود کاربران است که کم کم باربر میشود و به ثمر مینشیند تا پخته شده و تبدیل به یک طرح اجرایی شود. ارائه راهی است که تخیل ، تحت نظمی منطقی درآید و شکل عنصری سازنده به خود گیرد. به خاطر عوامل متعددی که در شکل‌گیری یک طرح موقت دخالت دارند اجرای کار نیازمند برنامه‌ای دقیق و منظم است. پیشرفت قدم به قدم و حساب شده از اتلاف وقت و هزینه می کاهد و در نتیجه حاصل کار را پر ثمر می‌سازد، لذا در طرح اجرائی عواملی چند لازم است مورد نظر قرار گیرد که در مطالب آینده در اختیار شماکاربران گرامی قرار خواهد گرفت.