طراحی نمای ساختمان چگونه انجام می گیرد؟


طراحی و اجرای نما


اجرا و طراحی نمای ساختمان


طراحی نما

نما و پوسته هر شهر بیانگر هویت ماهیت ، تاریخ و میراث آن شهر محسوب میشود. بنابراین دقت و ایده در طراحی، اجرا و هماهنگی نماهای شهری میتواند باعث ارتقاء کیفیت بصری و هویت بخشیدن به شهر شود. امروزه ترکیب ناموزون سبکهای معماری در نمای ساختمانها، نوعی بیهویتی در مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی معماری و به بیان دیگر عدم یکپارچگی و پیوستگی در مفاهیم مرتبط با معماری در حوزه نماهای شهری را بوجود آورده است.در سالهای اخیر برای احیاء هویت معماری ایرانی اسلامی اقداماتی چون الگوسازی - در بافتهای فرسوده، تدوین ضوابط طراحی نما و برگزاری مسابقات طراحی صورت گرفته که از نتایج آنها قبول سهم مشترک حوزه عمومی و خصوصی بر طراحی نما‌ها است؛ اما این ناهمگونی در طراحی نما و جلوه بصری شهری همچنان باقی است. طراحی نما بر مبنای استدلال منطقی منجر به تهیه اصول معمارگونه‌ای میشود که الهام‌بخش طراحان معاصر باشد تا باعث ارتقاء کیفیت بصری و هویت بخشیدن به نمای شهری شود؛ بنابراین اهمیت بررسی موضوع آسایش بصری و نقش کیفیتهای محیطی در شکل گرفتن هویت شهری غیر قابل انکار و قابل تامل است . فلذا این مهم گروه فنی مهندسی شاهو را بر آن داشت که در این زمینه به تحقیق و بررسی بپردازد و سعی بر ارتقای طراحی نما و طراحی اصولی و با داشتن ایده و فکر شده در پس هر طرحی به نزد شما دوستان عزیز آید. خرسندیم که تا به امروز با بکارگیری بهترین معماران و طراحان و مشاوران معماری توانسته‌ایم یکی از مدعیان در این زمینه باشیم که گواه این مطلب را میتوان سابقه کاری درخشان و نمونه کارهای شاخصی باشد که در پایتخت و شهرهای مختلف ایران و حتی در کشورهای همسایه مانند عراق و گرجستان مشاهده نمود.